Wanneer mag de politie een brom- of snorfiets wegens opvoeren in beslag nemen?


Antwoord:
Een brom- of snorfiets kan inbeslag worden genomen als is geconstateerd dat de brom- of snorfiets meer dan 20 km/uur sneller kan rijden dan de snelheid die in het kentekenbewijs staat vermeld en deze overtreding door dezelfde verdachte voor de derde keer binnen twee jaar is begaan. Voor de meeste bromfietsen is dit het geval bij 65 km/uur (45 + 20 km/uur) en voor de meeste snorfietsen geldt dit bij 45 km/uur (25+20 km/uur). Aan de verdachte moet bij één van de 2 voorafgaande overtredingen een waarschuwingsbrief zijn uitgereikt of toegestuurd. In deze brief staat het beleid ten aanzien van inbeslagneming van brom- en snorfietsen. Een afschrift van de brief moet als bijlage bij het proces-verbaal worden gevoegd. Een gelijksoortige bepaling is opgenomen over de overschrijding van het maximum toegestane geluidsniveau.

bron : openbaar ministerie 14 januari 2008