Bij overschrijving van het kentekenbewijs op het postkantoor of voor keuren op een RDW keuringsstation, kunt u zich legitimeren met een origineel:

-geldig Nederlands rijbewijs ( Een Nederlands rijbewijs is geldig als het niet langer dan tien jaar geleden is afgegeven )

of

- geldig Nederlands paspoort + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente


Ook kunt u zich met de volgende geldige documenten legitimeren:
1. Een gemeentelijke of Europese identiteitskaart + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
2. Een buitenlands identiteitskaart (uit een EU/EG-land) + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
3. Een diplomatiek paspoort + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente of een verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
4. Een Nederlands reisdocument voor vreemdelingen + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
5. Een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
6. Een Nederlands nooddocument + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
7. Een Nederlands tweede paspoort + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
8. Een Nederlands faciliteitenpaspoort + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
9. Een dienstpaspoort + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
10. Een NATO-ID kaart + certificaat van stationering;
11. Een buitenlands paspoort + een recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente;
12.Een actuele bedrijfsvoorraadpas (+ legitimatie)


Overschrijven bij erkend bedrijf; alléén met rijbewijs

Bij overschrijving van het kentekenbewijs bij een door een RDW erkend voertuigbedrijf dat beschikt over de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbranche (TV), is alleen een geldig Nederlands rijbewijs toegestaan.

Verblijfsdocument alléén bij brom- en snorfietsen
Een verblijfsdocument (W-document) is geen geldig legitimatiebewijs voor een tenaamstelling. De wegenverkeerswet erkent het W-document niet als zodanig. Alleen bij de tenaamstelling van brom- en snorfietsen is het toegestaan om een W-document als legitimatie te gebruiken. Hierbij moet u ook een origineel, recent afschrift (max. 3 maanden oud) van de gegevens uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van uw gemeente tonen.

Uittreksel Kamer van Koophandel
Denkt u erom dat u (als tekenbevoegde of gemachtigde) bij overschrijving op naam van een rechtspersoon ook een uittreksel uit het verenigingen-, stichtingen- of handelsregister van de Kamer van Koophandel moet overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Dit mag géén internetafschrift zijn. Bij het te gebruiken legitimatiebewijs van de tekenbevoegde en/of diens gemachtigde, hoeft u geen afschrift uit de "basisadministratie persoonsgegevens" van de gemeente te overleggen. Overigens kan een kentekenbewijs niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet

Bron : RDW datum 27 december 2007
www.rdw.nl